Azərbaycanda yerləşən qəribə kənd adları — SİYAHI

Day.Az buzz.az-a istinadən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən qəribə adlı kəndlərin siyahısını təqdim edir.

Dandıx —  Qəbələ rayonunun Zəngəlqaya dağının ətəyində yerləşib. Yaşayış məntəqəsini XlX-cu əsrin əvvəllərində Tikanlı kəndindən köçüb gəlmiş ailələr Dandıx adlı yerdə salmışlar. Danlıq coğrafi termin kimi «bozqır, otsuz yer», «quru yer», «çılpaq yer» mənasındadır. Dan sözünün «quru» mənasına Abşeron yarımadasındakı Danşor gölünün adında da rast gəlmək olar.

Bum — Qəbələ rayonu ərazisində yerləşən bu kənd həmçinin dağların ətəyində yerləşdiyinə görə çox gözəl mənzərəyə və havaya sahibdir.

Vəndam — 24 iyun 2005ci ildə Vəndam kənd inzibati ərazi vahidi tərkibindəki Vəndam kəndinə qəsəbə statusu verilmiş, Vəndam kənd inzibati ərazi vahidi Vəndam qəsəbə inzibati ərazi vahidi adlandırılmışdır. «Qalaüstü yeri» VI-IX əsrlərə aid olan arxeoloji abidə sübut edir ki, buranın qədim tarixi var.

Bılıx — Vaxtilə Bılıx dağının ətəyində bu adda kənd mövcud olub, indi hətta onun xarabalıqları da mövcuddur. Hazırda isə Qəbələ rayonun kəndlərindən biridir. Bılıx sözünün mənası «gəlib-getmişlər» deməkdir.

Ətyeməzli — Ağdam rayonunun kəndlərindən biridir. Bu kəndin adı əslində atyeməzlər tayfasının adı ilə bağlı olub «at əti yeməyənlər» deməkdir. Atyeməzli kəbirli tayfa qrupuna daxil olan qərvəndli elinin bir qoludur. Həmçinin, İranın Xorasan vilayətində də Atyeməz adlanan kənd adı məlumdur.  Atyeməzlilər vaxtilə Cənubi Azərbaycanın Atyeməz mahalından gəliblər.

Pirzadlı — Ağdam rayonunda yerləşir. Bu kənd XIX əsrin əvvəllərində burada yaşamış 4 ailədən ibarət kiçik bir maldar elin adındandır.

İnəkboğan — Gədəbəy rayonu ərazisində Şahdağ silsiləsinin ətəyində yerləşir. Həmin ərazidə axan eyniadlı çayın adını daşıyır.

Mırtı — Göyçay rayonu ərazisində yerləşir. Kənd Şirvan düzündədir. Əsl adı Murtu olmuşdur. Təklə tayfasının murtu tirəsinin məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır.

Potu — Göyçay rayonu ərazisində yerləşir. Keçmiş adı Potubazar olub.

Düdükçü — Xocavənd rayonunun Edilli inzibati ərazi vahidində kənddir. Qarabağ silsiləsinin ətəyindədi yerləşir. Keçmiş adı Kolatağ olub. Yerli əhalinin verdiyi məlumata görə, yaşayış məntəqəsində dudukcu nəslinə mənsub ailələr məskunlaşdığı üçün belə adlandırılıb.

Bağırsaq — Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşir.  Kənd halhazırki adını ərazidəki eyniadlı çay dərəsindən və bulaqlardan alıb. Bura dərənin relyef formasının əyri-üyrülüyünə, bağırsaqşəkilli olmasına görə belə adlandırılıb. Kənd 1917-ci ildə Baqarsıx variantında qeydə alınıb.

Könüllü — Şəmkir rayonu ərazisində yerləşir. Belə güman edilir ki, 1920-ci illərdə yeni yaşayış məntəqəsi salmaq üçün dövlət Qarayir adlı ərazidə torpaq sahəsi ayırsa da, oraya hec kim köçmür. 30-cu illərin əvvəllərində şair Əhməd Cavad  burada ilk dəfə özünə ev tikdirmiş, bir qədər sonra isə onun təşəbbüsünə könüllü qoşulan Seyfəli camaatının Abbaslı kəndinin Kələntərli məhəlləsi buraya köçmüş və kənd o zamanlar Körpüqıran adlanmışdır. Könüllü  eyni zamanda bir tayfanın adıdır. 

Qırmızı Saqqallar — Tərtər  rayonun ərazisində yerləşir. Hazırda erməni təcavüzkarları tərəfindən işğal altındadir.

Qarabaldır — Oğuz rayonun ərazisində yerləşir. Etnotoponimdir. «Qarabaldır» adındakı «qara» böyük, güclü, qüvvətli deməkdir, «baldır» isə çıxıntı sözlərindən yaranıb «böyük çıxıntı» mənasını verir.
Eyniadlı kənd Qax rayonu ərazisində də mövcuddur.

Hapıtlı — İsmayıllı rayonun kəndlərindən biridir. Kəndin adı haputluların adından götürülüb. Haputlular Qafqaz mənşəli olub,  Qafqaz xalqlarının Nax-Dağıstan qrupunun Şahdağ yarımqrupuna aid etnik xalqdır. . Əsasən Quba, Xaçmaz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağdaş rayonlarında və Bakı, Sumqayıt  şəhərlərində yaşayıblar. Kompakt halda isə hazırda  Quba rayonunun Haput,  İsmayıllı rayonun Hacıhətəmli, Haputlu və  Mollaisaqlı kəndlərində məskunlaşıblar. Onlar Qafqaz dil ailəsinə mənsub Haput dilində  danışırlar..

Taxtalar — Şabran rayonu ərazisində yerləşir. Kəndin əhalisi 532 nəfərdən ibarətdir. 

Burunlu — Zərdab rayonu ərazisində yerləşən kəndlərdən biridir.  

Ətcələr — Sabirabad rayonun ərazisində yerləşir. Hazırda Masallı rayonu ərazisində də eyni adlı kəndin olduğu məlumdur.

Soğanverdilər — Bərdə rayonun ərazisində yerləşən kəndlərdən biridir.  

Lallar — Cəlilabad rayonun kəndlərindən biridir. Yerli əhali Çanşalı da adlandırır.

Yanıxlı -Tovuz rayonu ərazisində yerləşir. Toponimdir. Qıpçaqların uran tayfasının adı ilə bağlı olması  güman edilir.

Qozağacı — Siyəzən rayonu ərazisində yerləşir. 

Qızqayıtdı — Neftçala rayonu ərazisində yerləşir. 

Aşağı Ayıblı — Tovuz rayonun ərazisində yerləşir. Araşdırmalar gostərir ki, bu kəndin ilkin adı Çıraqlılar olub. Zəyəmçay üzərində məskun olan çıraqlıların hakimi Eyyubxan olub. XVII-XVIII əsrlərdə kənd Eyyublu kimi də qeydə alınıb. Sonralar  Eyyublu  təhrif olunaraq Ayıblı şəklinə düşüb. 

Boranıkənd — Salyan rayonunun kəndlərindən biridir. Yaşayış məntəqəsini qaraqoyunluların baranilar tayfasına mənsub ailələrin saldığı güman edilir. Boranı (tərəvəz novu) və kənd sözlərinin birləşməsi kimi «boranı əkilən, yetişdirilən kənd» mənasında da izah edirlər.

Dəlləklər — Yevlax rayonunun kəndidir. Etnotoponimdir. Keçmış adı Vəlibəyli olub. Bununla bərabər, rayonun İsmayılabad kəndində Dəlləklilər məhəlləsi, Qaraoğlan kəndində isə Dəlləkli oymağı coğrafi adlarının olması məlumdur. Güman edilir ki, kənddə həmin oymaqdan və ya məhəllədən gəlmiş ailələrin məskunlaşması nəticəsində yaşayış məntəqəsinə bu ad verilib.

Xoruzlu — Tərtər rayonunun kəndidir. Kəngərli tayfa birliyinə daxil olan xoruzlu tirəsinin adı ilə bağlıdır.

Cimi — Quba rayonun kəndidir. Yerli əhalinin məlumatına görə, kənd XVI əsrdə bir neçə dağ kəndindən köçmüş ailələrin bir yerə cəmləşməsi nəticəsində yaranmış və ərəb dilindəki cəm sözü ilə Cəmi adlandırılmışdır. Əslində isə kənd öz adını kəndin ərazisindəki Cimi  adlı mineral bulaqların adından götürüb.

Cek — Quba rayonun kəndidir.Etnotoponim olan kəndin adı  çox güman ki, Şahdağ xalqlarının nümayəndələrindən biri olan ceklilərinin adı ilə bağlıdır.

Qaymaqlı — Qazax rayonun kəndidir. Yaşayış məntəqəsi özündə qədim türkdilli qaymaq (kimak, kaymak) tayfasının adını əks etdirir. Qıpçaq tayfa ittifaqına daxil olan qaymaqların əsas hissəsi 8-9-cu əsrlərdə Qərbi Sibirdə, İrtış çayının orta axarı boyunda yaşayıblar.  9 əsrin ortalarında qıpçaqların tərkibində qərbə doğru hərəkət ediblər.  Bir hissəsi XI-XII əsrlərdə gürcü çarların dəvəti ilə Şərqi Gürcüstana, oradan isə Azərbaycana köçüblər.

Источник: day.az

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог о детях
Добавить комментарий